Week 198


Tourney ends in
 
Tough Stuff 9 current scores
Date Scores Scorecard
Thu Nov 26, 2020 2:39 pm norsiwel scored 46 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 2:10 pm jmitch100 scored 37 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 11:35 am Riddler scored 34 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 7:21 am Mjordan2 scored 35 in Round 2
Thu Nov 26, 2020 3:57 am pcarr232 scored 34 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 1:47 am TBone scored 36 in Round 2
Thu Nov 26, 2020 1:27 am stevemel scored 36 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 1:21 am JoeF scored 37 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 1:14 am TBone scored 35 in Round 1
Thu Nov 26, 2020 12:03 am Bix scored 33 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 11:03 pm bbbuckshot1 scored 37 in Round 4
Wed Nov 25, 2020 10:34 pm bbbuckshot1 scored 38 in Round 3
(Includes 1 penalty stroke)
Wed Nov 25, 2020 9:58 pm bbbuckshot1 scored 37 in Round 2
Wed Nov 25, 2020 9:37 pm Carl Lapin scored 37 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 9:26 pm bbbuckshot1 scored 33 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 7:45 pm BlackCat0315 scored 36 in Round 3
Wed Nov 25, 2020 7:23 pm BlackCat0315 scored 38 in Round 2
Wed Nov 25, 2020 7:11 pm BlackCat0315 scored 34 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 5:56 pm cubbies645 scored 30 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 4:44 pm PurpleTurf scored 32 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 11:17 am Stozza scored 35 in Round 2
Wed Nov 25, 2020 10:58 am JoeBradley scored 33 in Round 3
Wed Nov 25, 2020 10:56 am Stozza scored 33 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 10:46 am JoeBradley scored 37 in Round 2
Wed Nov 25, 2020 10:34 am JoeBradley scored 34 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 8:56 am Mjordan2 scored 34 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 4:10 am Briong1 scored 34 in Round 4
Wed Nov 25, 2020 3:52 am Briong1 scored 39 in Round 3
Wed Nov 25, 2020 3:27 am Briong1 scored 37 in Round 2
Wed Nov 25, 2020 1:51 am Briong1 scored 33 in Round 1
Wed Nov 25, 2020 12:42 am WTFRU115 scored 39 in Round 1