Week 233


Tourney ends in
 
Tough Stuff 9 current scores
Date Scores Scorecard
Thu Jul 29, 2021 10:28 pm SJude scored 35 in Round 1
Thu Jul 29, 2021 6:41 pm cubbies645 scored 34 in Round 1
Thu Jul 29, 2021 6:04 pm Briong1 scored 37 in Round 4
Thu Jul 29, 2021 2:31 pm skip67 scored 50 in Round 1
Thu Jul 29, 2021 8:38 am Riddler scored 35 in Round 1
Thu Jul 29, 2021 4:07 am TBone scored 39 in Round 4
Thu Jul 29, 2021 4:07 am Stozza scored 36 in Round 4
Thu Jul 29, 2021 2:00 am TBone scored 35 in Round 3
Wed Jul 28, 2021 11:10 pm Briong1 scored 36 in Round 3
Wed Jul 28, 2021 10:07 pm PurpleTurf scored 36 in Round 2
Wed Jul 28, 2021 6:36 pm Briong1 scored 36 in Round 2
Wed Jul 28, 2021 6:02 pm JoeBradley scored 36 in Round 4
Wed Jul 28, 2021 5:49 pm JoeBradley scored 40 in Round 3
Wed Jul 28, 2021 5:35 pm JoeBradley scored 36 in Round 2
Wed Jul 28, 2021 5:22 pm Briong1 scored 33 in Round 1
(Includes 1 penalty stroke)
Wed Jul 28, 2021 4:13 pm JoeBradley scored 34 in Round 1
Wed Jul 28, 2021 4:01 am TBone scored 32 in Round 2
Wed Jul 28, 2021 3:40 am TBone scored 34 in Round 1
Wed Jul 28, 2021 12:01 am PurpleTurf scored 30 in Round 1